Handlingsprogram - Partiet De Kristne Liste over mulige kodeidenter - Kartverket Samlivsbrudd dokumentavgift Kunnskapens eple henger høyt - Finansleksikonet Søknad om startlån - banklån - Stryn kommuneDEN HELHETLIGE LØSNING VED ET GENERASJONSSKIFTE - ppt

27. sep 2013 Denne får man fritak for ved samlivsbrudd (for samboere) dersom man enten har felles barn, eller har hatt samme folkeregistrerte adresse i 2 år eller mer. Det vesentlige spørsmålet for dokumentavgift er dermed: Har dere hatt samme folkeregistrerte adresse også før dere kjøpte leiligheten? 0. Everyone is  Oppgjør ved salg av eiendom : AdvokatBergen.no Samlivsbrudd dokumentavgift Temastruktur - Våler kommune vi Søknad om startlån, tilskudd til etablering og - Marker kommune– Boligene var bedre i 1970 - Tu.no

Samboer har kjøpt bolig - Dine Penger. Samlivsbrudd dokumentavgift

Kurs — Advokatfirma Mettevoll AS Samlivsbrudd dokumentavgift 9. jan 2018 Ektefeller og samboere kan overføre eiendom mellom seg ved å fylle ut et skjøte. Samboere må betale dokumentavgift, mens ektefeller slipper. Noen får fritak ved samlivsbrudd.23. aug 2016 Samboere med felles bolig kan slippe dokumentavgift når felles bolig overføres til den ene ved samlivsbrudd. Advokatene Bjørbæk AS - IO.no

11. aug 2010 overtakelse av bolig ved samlivsbrudd - posted in Økonomi: Etter mye om og men har jeg og eksen blitt enige om at jeg skal ta over felles leilighet etter samlivsbrudd. Jeg skal få ny takst og Hvis dere har vært gift, eller samboere i 2 år, eller har barn, slipper du å betale dokumentavgift. Så da er det ikke så  Samlivsbrudd dokumentavgift Søknadss kjem a startlån ~ banken - Kvinesdal kommuneBoligøkonomen - Swedbank Herregård: Invite iskremmaskin

Samlivsøkonomi - Ekteskap og samboerskap: Hva lønner seg - KK Samlivsbrudd dokumentavgift Ved samlivsbrudd, ang dette med å kjøpe ut partneren av felles bo Arv etter foreldre - Boligmentoren I forbindelse med samlivsbrudd lurte en kunde på om han måtte betale dokumentavgift når skjøtet på felles leilighet ble overført til samboeren. Kundens ekssamboer skulle overta leiligheten. HELPs advokatEn advokat er en person som ervervsmessig yter rettshjelp ved rådgivning og representasjon i og utenfor rettssalen.

Søknad om startlån, tilskudd til etablering og - Sauda kommune Samlivsbrudd dokumentavgift søknad startlån - Kippermoen ungdomsskole20. sep 2007 Hva må man betale dokumentavgift for? Må jeg da betale dokumentavgift for hele verdien av boligen eller slipper jeg med dokumentavgift for de 2/3 jeg kjøper? Hilsen ya I siste ledd heter det at avgiftsfritaket også gjelder ved overføring av felles bolig mellom samboere, forutsatt samlivsbrudd. Skjøte skjema - Herbert Fisheries

19. nov 2015 Ved et samlivsbrudd der den ene parten ønsker å kjøpe ut den andre: Må den ene parten da betale dokumentavgift for den nye halvdelen han/hun erverver? Svaret er både ja og nei. For å unngå dokumentavgift må samboerne ha bodd sammen i minst to år, eller venter – har eller har hatt felles barn  Samlivsbrudd dokumentavgift Om dokumentavgift og brudd mellom - Advokatene Anne og Jeg og min samboer eier en leilighet sammen 50/50. Vi har også ett barn sammen. Nå har et samlivsbrudd, og vi er blitt enige om at han skal kjøpe meg ut av leiligheten og bli boende. Vi er enige om pris. Skal vi da betale dokumentavgift? Kan vi skrive en avtale oss imellom som sier at han kjøper min del av boligen for  Generasjonsskifte og eierskifte på garden? - Bent Rune Sinnes

Fritak for dokumentavgift ved samlivsbrudd - Jærøk DA. Samlivsbrudd dokumentavgift

Kommunale retningslinjer startlån - Rennesøy kommune Samlivsbrudd dokumentavgift DES - NORGEiFinnmark - Her er en klassisk kvinnetabbe Søknad om startlån - Surnadal kommune

Forslag nye retningslinjer for Startlån i Vadsø - Vadsø Kommune Samlivsbrudd dokumentavgift Søknad om startlån, tilskudd til etablering og - Malvik kommuneFauske kommune - Saltenkom Jusinfo.no: Utmåling av direkte tap

Dokumentavgift samboere - clusterconference2016.eu Samlivsbrudd dokumentavgift SENSORVEILEDNING - juridiske fakultet | UiT18. aug 2016 Ved samlivsbrudd er det fritak for dokumentavgift for felles bopel, dersom man har levd i et ekteskapslignende forhold på samme folkeregistrerte adresse i minst to år eller venter, har eller har hatt felles barn. Ved dødsfall for den ene samboer, er det tilstrekkelig at samboerne har hatt samme folkeregistrerte  Hvor mye tåler din økonomi? - Kreta Eiendom

Risikoen i boligmarkedet : Finans til folket Samlivsbrudd dokumentavgift Fagområder - ADVOKATFIRMAET KPUValg09: Dokumentavgiften : Iskwews hjørne på www søknadsskjema startlån – tilskudd - Rana kommune

tinglysing - Infoland Samlivsbrudd dokumentavgift 3. jan 2018 Når sambuarar flyttar frå kvarandre, og i samband med brotet tinglyser skøyte på felles bustad, kan det på visse vilkår vere fritak frå å betale dokumentavgift.Skilte blir økonomiske tapere på boligmarkedet -adressa.no Hvis en av dere kjøper ut den andre fra felles bolig må det sendes nytt skjøte til statens kartverk. Det er verdt å merke seg at både ektefeller og samboere slipper dokumentavgift ved separasjon. Det samme gjelder hvis en av partene skal overta bilen. Sender du med separasjonsattesten i forbindelse med omregistreringen, 

Refinansiering f-kort Info Samlivsbrudd dokumentavgift Side 18 – Advokatfirmaet Wulff18. aug 2016 I loven heter det at overføringen av eiendom er fritatt dokumentavgift hvis overføringen går til ektefelle ved den andre ektefellens død eller ved skifte av felleseie i forbindelse Det alle kanskje ikke vet er at dette også gjelder tilsvarende ved overføring av felles bolig mellom samboere etter samlivsbrudd. Page 1 EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

9. mar 2014 Dokumentavgift ved samlivsbrudd. - posted in Juss: Hei. Jeg har lest på nettet ang. dokumentavgiften ved samlivsbrudd og klarer ikke helt å fastslå hva regelverket sier. § 8. 1 Fritatt for avgift er: 2 b) dokument som overfører hjemmel som eier til fast eiendom fra en ektefelles konkursbo til den annen ektefelle  Samlivsbrudd dokumentavgift Samboere må betale dokumentavgift ved overføring av fast eiendom fra den ene til den andre så lenge de er samboere. Ved samlivsbrudd er det fritak for overføring av felles bolig, under visse vilkår. Les vilkårene nøye for å sjekke om du har rett på fritak. Les mer Er det lurt å beholde 2-roms leiligheten til utleie? - Finansnerden Hvordan kjøper man seg inn i samboerens bolig? - Demokraten

Regler vedrørende gevinstbeskatning | Propr Samlivsbrudd dokumentavgift Aksje, andel eller selveier – hva er forskjellen? - Sunndal Sparebankfremtidig månesbudsjett for husstander etter 23 aug '16. Samboere med felles bolig kan slippe dokumentavgift når felles bolig overføres til den ene ved samlivsbrudd. Kilde: Regnskap Norge. © 2016 Jærøk DA - regnskapstjenester på Sandnes og Bryne. Gå til toppen av siden.

Feil bruk av mva- registrerte lokaler side 6 - Wikborg Rein. Samlivsbrudd dokumentavgift

Diverse spørsmål - Velkommen Bureau Samlivsbrudd dokumentavgift Søknadsskjema startlån og tilskudd29. sep 2016 Imidlertid fins det unntak både for ektefeller og samboere ved samlivsbrudd. Ektefeller kan overføre hjemmel til fast eiendom seg imellom ved samlivsbrudd uten at det beregnes dokumentavgift, forutsatt at overføringen gjelder felleseiet. For samboere gjelder unntaket fra dokumentavgiften felles bolig ved  Fritak fra dokumentavgiften. Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. For eksempel er det fritak for: overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller; overføring av fast eiendom til ektefelle ved skifte av felleseie ved separasjon eller skilsmisse; overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd; arv i samsvar 

12. des 1975 Første ledd bokstav a gjelder tilsvarende ved overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd. Med samboere menes i denne lov to personer som har levd sammen i et ekteskapslignende forhold, og hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller venter, har eller  Samlivsbrudd dokumentavgift Søknad om startlån, tilskudd til etablering og tilpasningFossumkroken 29, 0982 Oslo | Eie Må skjøtet tinglyses? | Eiendomsmegler Vest

Søknadsskjema - Fosnes kommune Samlivsbrudd dokumentavgift Mer skatt, hilsen Kristin - Økonomi - NRK[Filippinene] Kona har bod her i 3år.og hun vil ha skilsmisse Kragerø Blad Vestmar - Samboere

Ugifte samboeres rettslige stilling - BORA - UiB - Universitetet i Bergen Samlivsbrudd dokumentavgift 8. nov 2007 Denne uken har jeg fått spørsmål om det påløper dokumentavgift ved overføring av fast eiendom mellom samboere.25. aug 2016 Samboere med felles bolig kan slippe dokumentavgift når felles bolig overføres til den ene ved samlivsbrudd. For at unntaksreglene for ektefeller skal komme til anvendelse på samboere må samboerne ha levd sammen i et ekteskapslignende forhold og hatt folkeregistrert adresse i minst to år forut for  DOKUMENT- AVGIFT

13. sep 2016 Mister du jobben, blir syk og må jobbe redusert eller opplever samlivsbrudd kan du fort havne i et økonomisk uføre. Antall inngåtte ekteskap Som ektefeller slipper man dokumentavgift på boligen ved seperasjon, det samme gjelder hvis en av partene skal overta bilen. Deling av boet. Velger dere å selge  Samlivsbrudd dokumentavgift Søknadsskjema STARTLÅN - Larvik kommune2,31.1 c; Les innspill | - Produktivitetskommisjonen

Festekontrakt 2.pdf - tauboll.no Samlivsbrudd dokumentavgift sletting av heftelser5. nov 2012 Samlivsbrudd: hvis samboere overfører eiendom mellom hverandre mens samboerskapet består så må de svare dokumentavgift, men ved overføring av felles bolig i forbindelse med samlivsbrudd er samboere fritatt for dokumentavgift. Dette gjelder kun ved overføring av felles bolig, og ikke andre  Takst på gard | Bedre Gardsdrift

Hvilken bolig passer deg - selveier eller borettslag? - Moneybanker Samlivsbrudd dokumentavgift Affirmation på norsk | Engelsk Norsk Ordbok - Engelsk-Ordbok.infoHøringssvar – tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser - Finans Norge Satsen for dokumentavgift er 2.5%. Det er fritak for dokumentavgift på visse vilkår ved samlivsbrudd - jfr lov om dokumentavgift; "§ 8. Fritatt for avgift er: a) dokument som overfører hjemmel som eier eller bruker til fast eiendom til ektefelle ved den annen ektefelles død eller ved skifte av felleseie i forbindelse med separasjon 

Boligbeskatningen i Norge - bibsys brage. Samlivsbrudd dokumentavgift

Eidsivating lagmannsrett - LE-2015-45367 - Forbrukeradvokaten Samlivsbrudd dokumentavgift Søknad om startlån – banklån - Hvaler kommuneInformasjon – Side 18 – Advokatfirmaet Wulff 9. jan 2018 Det skal som hovudregel alltid betalast dokumentavgift ved tinglysing av dokument som overfører grunnboksheimel til fast eigedom. Avgifta er 2,5 prosent av eigedomen sin marknadsverdi på tinglysingstidspunktet. Enkelte overføringar er likevel fritekne for avgiftsplikta. Nedanfor finn du ei oversikt over dei 

12. jun 2016 Hjemmelsoverføring til den andre samboere er også fritatt for dokumentavgift ved samlivsbrudd. Her regnes samboere som to personer som har levd sammen i et ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold, og hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller venter, har  Samlivsbrudd dokumentavgift 15. sep 2015 For to år siden kjøpte jeg en leilighet. Leiligheten står i mitt navn. Jeg har hele tiden bodd sammen med samboer, men har ikke hatt samboeravtale. Vi har nå gått fra hverandre. Pusset opp leiligheten for 170K, noe hun betalte. Jeg stilte med egenkapital på 170K ved kjøp. Med denne fordelingen har vi 15. apr 2015 Blant annet gir staten deg fritak for dokumentavgift om boligen skal overføres til en ektefelle, eller ved skilsmisse/samlivsbrudd. 100 Caroline Andersen Eskorte I Ålesund

Søknadsskjema - Frosta kommune Samlivsbrudd dokumentavgift Les innspill | - Produktivitetskommisjonensøknadsskjema startlån – tilskudd - Rana kommune [Filippinene] Kona har bod her i 3år.og hun vil ha skilsmisse

15. sep 2015 For to år siden kjøpte jeg en leilighet. Leiligheten står i mitt navn. Jeg har hele tiden bodd sammen med samboer, men har ikke hatt samboeravtale. Vi har nå gått fra hverandre. Pusset opp leiligheten for 170K, noe hun betalte. Jeg stilte med egenkapital på 170K ved kjøp. Med denne fordelingen har vi  Samlivsbrudd dokumentavgift 12. des 1975 Første ledd bokstav a gjelder tilsvarende ved overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd. Med samboere menes i denne lov to personer som har levd sammen i et ekteskapslignende forhold, og hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller venter, har eller Søknad om startlån - banklån - Stryn kommune Arv etter foreldre - Boligmentoren

– Boligene var bedre i 1970 - Tu.no Samlivsbrudd dokumentavgift Skjøte skjema - Herbert FisheriesLes innspill | - Produktivitetskommisjonen 23. aug 2016 Samboere med felles bolig kan slippe dokumentavgift når felles bolig overføres til den ene ved samlivsbrudd.

sletting av heftelser Samlivsbrudd dokumentavgift DEN HELHETLIGE LØSNING VED ET GENERASJONSSKIFTE - ppt Jusinfo.no: Utmåling av direkte tap DEN HELHETLIGE LØSNING VED ET GENERASJONSSKIFTE - ppt

20. sep 2007 Hva må man betale dokumentavgift for? Må jeg da betale dokumentavgift for hele verdien av boligen eller slipper jeg med dokumentavgift for de 2/3 jeg kjøper? Hilsen ya I siste ledd heter det at avgiftsfritaket også gjelder ved overføring av felles bolig mellom samboere, forutsatt samlivsbrudd. Samlivsbrudd dokumentavgift Ved samlivsbrudd, ang dette med å kjøpe ut partneren av felles bo DOKUMENT- AVGIFT 9. mar 2014 Dokumentavgift ved samlivsbrudd. - posted in Juss: Hei. Jeg har lest på nettet ang. dokumentavgiften ved samlivsbrudd og klarer ikke helt å fastslå hva regelverket sier. § 8. 1 Fritatt for avgift er: 2 b) dokument som overfører hjemmel som eier til fast eiendom fra en ektefelles konkursbo til den annen ektefelle 

Advokatene Bjørbæk AS - IO.no Samlivsbrudd dokumentavgift sletting av heftelserHvilken bolig passer deg - selveier eller borettslag? - Moneybanker Søknad om startlån – banklån - Hvaler kommune

tinglysing - InfolandDiverse spørsmål - Velkommen Bureau Samlivsbrudd dokumentavgift Takst på gard | Bedre Gardsdrift Oppgjør ved salg av eiendom : AdvokatBergen.no18. aug 2016 Ved samlivsbrudd er det fritak for dokumentavgift for felles bopel, dersom man har levd i et ekteskapslignende forhold på samme folkeregistrerte adresse i minst to år eller venter, har eller har hatt felles barn. Ved dødsfall for den ene samboer, er det tilstrekkelig at samboerne har hatt samme folkeregistrerte 

 

- Staten skor seg på samlivsbrudd - Nettavisen. Samlivsbrudd dokumentavgift

Boligøkonomen - Swedbank Samlivsbrudd dokumentavgift Side 18 – Advokatfirmaet WulffArv etter foreldre - Boligmentoren Satsen for dokumentavgift er 2.5%. Det er fritak for dokumentavgift på visse vilkår ved samlivsbrudd - jfr lov om dokumentavgift; "§ 8. Fritatt for avgift er: a) dokument som overfører hjemmel som eier eller bruker til fast eiendom til ektefelle ved den annen ektefelles død eller ved skifte av felleseie i forbindelse med separasjon 

18. aug 2016 I loven heter det at overføringen av eiendom er fritatt dokumentavgift hvis overføringen går til ektefelle ved den andre ektefellens død eller ved skifte av felleseie i forbindelse Det alle kanskje ikke vet er at dette også gjelder tilsvarende ved overføring av felles bolig mellom samboere etter samlivsbrudd. Samlivsbrudd dokumentavgift 9. jan 2018 Ektefeller og samboere kan overføre eiendom mellom seg ved å fylle ut et skjøte. Samboere må betale dokumentavgift, mens ektefeller slipper. Noen får fritak ved samlivsbrudd.Valg09: Dokumentavgiften : Iskwews hjørne på www Hvordan kjøper man seg inn i samboerens bolig? - Demokraten

Høringssvar – tiltak mot gjeldsvekst og økte boligpriser - Finans Norge Samlivsbrudd dokumentavgift Dokumentavgift samboere - clusterconference2016.eu27. sep 2013 Denne får man fritak for ved samlivsbrudd (for samboere) dersom man enten har felles barn, eller har hatt samme folkeregistrerte adresse i 2 år eller mer. Det vesentlige spørsmålet for dokumentavgift er dermed: Har dere hatt samme folkeregistrerte adresse også før dere kjøpte leiligheten? 0. Everyone is  Fauske kommune - Saltenkom

15. sep 2015 For to år siden kjøpte jeg en leilighet. Leiligheten står i mitt navn. Jeg har hele tiden bodd sammen med samboer, men har ikke hatt samboeravtale. Vi har nå gått fra hverandre. Pusset opp leiligheten for 170K, noe hun betalte. Jeg stilte med egenkapital på 170K ved kjøp. Med denne fordelingen har vi  Samlivsbrudd dokumentavgift Jeg og min samboer eier en leilighet sammen 50/50. Vi har også ett barn sammen. Nå har et samlivsbrudd, og vi er blitt enige om at han skal kjøpe meg ut av leiligheten og bli boende. Vi er enige om pris. Skal vi da betale dokumentavgift? Kan vi skrive en avtale oss imellom som sier at han kjøper min del av boligen for http://www.saltdal.kommune.no/ 1.0 http://www.saltdal.kommune.no søknad startlån - Kippermoen ungdomsskole

Søknad om startlån, tilskudd til etablering og - Sauda kommune Samlivsbrudd dokumentavgift sletting av heftelserSøknad om startlån, tilskudd til etablering og - Sauda kommune Søknadsskjema startlån og tilskudd

Advokatene Bjørbæk AS - IO.no Samlivsbrudd dokumentavgift Handlingsprogram - Partiet De Kristnetinglysing - Infoland Kurs — Advokatfirma Mettevoll AS

Page 1 EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Samlivsbrudd dokumentavgift fremtidig månesbudsjett for husstander etterFestekontrakt 2.pdf - tauboll.no 12. jun 2016 Hjemmelsoverføring til den andre samboere er også fritatt for dokumentavgift ved samlivsbrudd. Her regnes samboere som to personer som har levd sammen i et ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold, og hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller venter, har 

Samboere og samlivsbrudd – opphør av samboerforhold – det . Samlivsbrudd dokumentavgift

Satsen for dokumentavgift er 2.5%. Det er fritak for dokumentavgift på visse vilkår ved samlivsbrudd - jfr lov om dokumentavgift; "§ 8. Fritatt for avgift er: a) dokument som overfører hjemmel som eier eller bruker til fast eiendom til ektefelle ved den annen ektefelles død eller ved skifte av felleseie i forbindelse med separasjon  Samlivsbrudd dokumentavgift 8. nov 2007 Denne uken har jeg fått spørsmål om det påløper dokumentavgift ved overføring av fast eiendom mellom samboere.Affirmation på norsk | Engelsk Norsk Ordbok - Engelsk-Ordbok.info Må skjøtet tinglyses? | Eiendomsmegler Vest

3. jan 2018 Når sambuarar flyttar frå kvarandre, og i samband med brotet tinglyser skøyte på felles bustad, kan det på visse vilkår vere fritak frå å betale dokumentavgift. Samlivsbrudd dokumentavgift Søknad om startlån - banklån - Stryn kommuneTemastruktur - Våler kommune søknadsskjema startlån – tilskudd - Rana kommune

23 aug '16. Samboere med felles bolig kan slippe dokumentavgift når felles bolig overføres til den ene ved samlivsbrudd. Kilde: Regnskap Norge. © 2016 Jærøk DA - regnskapstjenester på Sandnes og Bryne. Gå til toppen av siden. Samlivsbrudd dokumentavgift 29. sep 2016 Imidlertid fins det unntak både for ektefeller og samboere ved samlivsbrudd. Ektefeller kan overføre hjemmel til fast eiendom seg imellom ved samlivsbrudd uten at det beregnes dokumentavgift, forutsatt at overføringen gjelder felleseiet. For samboere gjelder unntaket fra dokumentavgiften felles bolig ved Hvis en av dere kjøper ut den andre fra felles bolig må det sendes nytt skjøte til statens kartverk. Det er verdt å merke seg at både ektefeller og samboere slipper dokumentavgift ved separasjon. Det samme gjelder hvis en av partene skal overta bilen. Sender du med separasjonsattesten i forbindelse med omregistreringen,  11. aug 2010 overtakelse av bolig ved samlivsbrudd - posted in Økonomi: Etter mye om og men har jeg og eksen blitt enige om at jeg skal ta over felles leilighet etter samlivsbrudd. Jeg skal få ny takst og Hvis dere har vært gift, eller samboere i 2 år, eller har barn, slipper du å betale dokumentavgift. Så da er det ikke så 

15. apr 2015 Blant annet gir staten deg fritak for dokumentavgift om boligen skal overføres til en ektefelle, eller ved skilsmisse/samlivsbrudd. Samlivsbrudd dokumentavgift Søknad om startlån – banklån - Hvaler kommune29. sep 2016 Imidlertid fins det unntak både for ektefeller og samboere ved samlivsbrudd. Ektefeller kan overføre hjemmel til fast eiendom seg imellom ved samlivsbrudd uten at det beregnes dokumentavgift, forutsatt at overføringen gjelder felleseiet. For samboere gjelder unntaket fra dokumentavgiften felles bolig ved  Om dokumentavgift og brudd mellom - Advokatene Anne og

Generasjonsskifte og eierskifte på garden? - Bent Rune Sinnes Samlivsbrudd dokumentavgift Les innspill | - ProduktivitetskommisjonenKragerø Blad Vestmar - Samboere 27. sep 2013 Denne får man fritak for ved samlivsbrudd (for samboere) dersom man enten har felles barn, eller har hatt samme folkeregistrerte adresse i 2 år eller mer. Det vesentlige spørsmålet for dokumentavgift er dermed: Har dere hatt samme folkeregistrerte adresse også før dere kjøpte leiligheten? 0. Everyone is 

19. nov 2015 Ved et samlivsbrudd der den ene parten ønsker å kjøpe ut den andre: Må den ene parten da betale dokumentavgift for den nye halvdelen han/hun erverver? Svaret er både ja og nei. For å unngå dokumentavgift må samboerne ha bodd sammen i minst to år, eller venter – har eller har hatt felles barn  Samlivsbrudd dokumentavgift Arv etter foreldre - Boligmentoren19. nov 2015 Ved et samlivsbrudd der den ene parten ønsker å kjøpe ut den andre: Må den ene parten da betale dokumentavgift for den nye halvdelen han/hun erverver? Svaret er både ja og nei. For å unngå dokumentavgift må samboerne ha bodd sammen i minst to år, eller venter – har eller har hatt felles barn  11. aug 2010 overtakelse av bolig ved samlivsbrudd - posted in Økonomi: Etter mye om og men har jeg og eksen blitt enige om at jeg skal ta over felles leilighet etter samlivsbrudd. Jeg skal få ny takst og Hvis dere har vært gift, eller samboere i 2 år, eller har barn, slipper du å betale dokumentavgift. Så da er det ikke så